Αρθρογραφία

Πολίτης και πόλις. Εννοια και τυπολογία της πολιτειότητας


Της Μαρίας Κενέ, Γιώργου Δ. Κοντογιώργη, Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της ‘πολιτειότητας’, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003, σελ. 236. Το νέο αυτό του βιβλίο του καθηγητή Γ.Κοντογιώργη, μπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη συνολική θεωρητική προσέγγιση και μορφολογική ταξινόμηση του φαινομένου της ιδιότητας του πολίτη. Ο σ., σε πλήρη αντίθεση με την παραδοχή της […]

Read more

Η πολιτικη επιστημη στην Ελλαδα


Γεωργίου Κοντογιώργη Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Περίληψη Η μόλις πρόσφατη επάνοδος της πολιτικής επιστήμης ως αυτοτελούς γνωστικού πεδίου συνάδει ευθέως με το εντελώς πρώιμο στάδιο ανθωποκεντρικής οικοδόμησης (η κοινωνία πολιτών) που διέρχεται ο νεότερος κόσμος. Η πολιτική στο στάδιο αυτό προσ-λαμβάνεται ως καθαρά «επιχειρησιακή» έννοια βασισμένη στον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ή […]

Read more

Political Science in Greece


Political Science in GreeceGeorge ContogeorgisIntroductionThe recent emergence of political science in the modern world confirms that the scientific approach to the political phenomenon depends directly on the place that the political praxis occupies in time and in the context of society. In European societies, the transformation of the political phenomenon from a private (feudal society) […]

Read more

Τι είναι η παγκοσμιοποίηση;


Γιώργος Κοντογιώργης Τι είναι η «παγκοσμιοποίηση»; 1. Η νεοτερική επιστήμη στο σύνολό της αντιλαμβάνεται την «παγκοσμιοποίηση» ως την συγκυριακή ανάπτυξη σε πλανητικό επίπεδο ορισμένων παραμέτρων του ανθρώπινου βίου, ιδίως της οικονομίας και της επικοινωνίας. Η «παγκοσμιοποίηση» της οικονομίας και της επικοινωνίας γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατόν να προκαλέσει ορισμένες παράπλευρες επιπτώσεις, δεν εκλαμβάνεται ωστόσο ως […]

Read more

Τα οικονομικα συστηματα και η νεοτερικοτητα


Γιώργος Κοντογιώργης Τα οικονομικά συστήματα και η νεοτερικότητα 1. Η νεοτερική οικονομική επιστήμη ταξινόμησε εξαρχής τα οικονομικά συστήματα σε τρεις βασικά κατηγορίες που ανάγονται στα κατά την κρίση της τρία στάδια που διέπουν την εξέλιξη της ανθρωπότητας: στο πρωτόγονο της φυσικής οικονομίας, στο της συγκεντρωτικής κεντρικής διοίκησης και τέλος στο σύγχρονο οικονομικό σύστημα της αγοράς. […]

Read more

Το ζητημα της Ομηρικης Ιθακης


Γιώργος Κοντογιώργης Το ζήτημα της ομηρικής Ιθάκης 1. Το ζήτημα της ομηρικής Ιθάκης συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον της επιστήμης και της κοινής γνώμης για ένα κυρίως λόγο. Ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της τρωικής εκστρατείας. Εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο στρατόπεδο των […]

Read more

Η νέα αγγλοσαξονική τάξη


Γιώργου Κοντογιώργη Η ΝΕΑ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Τα συναισθήματα που απελευθέρωσε η επέμβαση του αγγλοσαξονικού άξονα στο Ιράκ δεν επέτρεψαν στον ανθρώπινο νου να διακρίνει πού βρίσκεται η ουσία του προβλήματος.1. Όλοι όσοι συντάχθηκαν κατά του πόλεμου θεωρούν συγχρόνως αυτονόητο ότι η πολιτική στις διακρατικές σχέσεις ορίζεται ως δύναμη. Η άποψη αυτή όμως επιφυλάσσει μόνον μια […]

Read more