Γ. Κοντογιώργης, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ισότητα: Μιλώντας για τις έννοιες (4/4)


Οι έννοιες ορίζουν τα φαινόμενα, τις αξίες και τους θεσμούς με τους οποίους πορευόμαστε στη ζωή. Αν οι έννοιες είναι η ζωή μας, το περιεχόμενο που θα τους δώσουμε αποφασίζει σε ποιον κόσμο και σε ποια εποχή ζούμε. Στη διάρκεια των συναντήσεών μας θα εξετάσουμε τις θεμελιώδεις έννοιες (όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα […]

Read more

Γ. Κοντογιώργης, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ισότητα: Μιλώντας για τις έννοιες (3/4)


Οι έννοιες ορίζουν τα φαινόμενα, τις αξίες και τους θεσμούς με τους οποίους πορευόμαστε στη ζωή. Αν οι έννοιες είναι η ζωή μας, το περιεχόμενο που θα τους δώσουμε αποφασίζει σε ποιον κόσμο και σε ποια εποχή ζούμε. Στη διάρκεια των συναντήσεών μας θα εξετάσουμε τις θεμελιώδεις έννοιες (όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα […]

Read more

Γ. Κοντογιώργης, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ισότητα: Μιλώντας για τις έννοιες (2/4)


Οι έννοιες ορίζουν τα φαινόμενα, τις αξίες και τους θεσμούς με τους οποίους πορευόμαστε στη ζωή. Αν οι έννοιες είναι η ζωή μας, το περιεχόμενο που θα τους δώσουμε αποφασίζει σε ποιον κόσμο και σε ποια εποχή ζούμε. Στη διάρκεια των συναντήσεών μας θα εξετάσουμε τις θεμελιώδεις έννοιες (όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα […]

Read more

Γ. Κοντογιώργης, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ισότητα: Μιλώντας για τις έννοιες (1/4)


Οι έννοιες ορίζουν τα φαινόμενα, τις αξίες και τους θεσμούς με τους οποίους πορευόμαστε στη ζωή. Αν οι έννοιες είναι η ζωή μας, το περιεχόμενο που θα τους δώσουμε αποφασίζει σε ποιον κόσμο και σε ποια εποχή ζούμε. Στη διάρκεια των συναντήσεών μας θα εξετάσουμε τις θεμελιώδεις έννοιες (όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα […]

Read more

Γ. Κοντογιώργης, Το διακύβευμα των εκλογών στην εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας – Το παράδειγμα της Ελλάδας (3/3)


Διάλεξη του Ομ. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, πρώην Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και θεμελιωτή της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας κ. Γιώργου Κοντογιώργη, με θέμα «Το διακύβευμα των εκλογών στην εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας – Το παράδειγμα της Ελλάδας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10.05.2023, στο πλαίσιο κύκλου 3 διαλέξεων, τις οποίες διοργάνωσε η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας.

Read more

Γ. Κοντογιώργης, Το διακύβευμα των εκλογών στην εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας – Το παράδειγμα της Ελλάδας (2/3)


Διάλεξη του Ομ. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, πρώην Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και θεμελιωτή της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας κ. Γιώργου Κοντογιώργη, με θέμα «Το διακύβευμα των εκλογών στην εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας – Το παράδειγμα της Ελλάδας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 03.05.2023, στο πλαίσιο κύκλου 3 διαλέξεων, τις οποίες διοργάνωσε η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας.

Read more

Γ. Κοντογιώργης, Το διακύβευμα των εκλογών στην εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας – Το παράδειγμα της Ελλάδας (1/3)


Διάλεξη του Ομ. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, πρώην Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και θεμελιωτή της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας κ. Γιώργου Κοντογιώργη, με θέμα «Το διακύβευμα των εκλογών στην εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας – Το παράδειγμα της Ελλάδας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27.04.2023, στο πλαίσιο κύκλου 3 διαλέξεων, τις οποίες διοργάνωσε η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας.

Read more