Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 4/6


Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 4/6 από LoMak62 Δ’ Διάλεξη, στο Ιδρυμα Θεοχαράκη Ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης προσεγγίζει το κρίσιμο θέμα της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού, καθώς και την εξέλιξη του κοσμοσυστήματος στο επίπεδο της οικουμένης.

Read more

Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 3/6


Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 3/6 από LoMak62 Γ’ Διάλεξη, 29.10.2013 Ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης προσεγγίζει το κρίσιμο θέμα της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού, καθώς και την εξέλιξη του κοσμοσυστήματος στο επίπεδο της οικουμένης.

Read more

Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 2/6


Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 2/6 LoMak62·Β΄Διάλεξη, 22.10.2013 Ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης προσεγγίζει το κρίσιμο θέμα της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού, καθώς και την εξέλιξη του κοσμοσυστήματος στο επίπεδο της οικουμένης.

Read more

Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 1/6


                                              Ο χρήστης LoMak62 έχει μεταφορτώσει το βίντεο Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 1/6 Γ. Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 1/6  Κύκλος έξι διαλέξεων από LoMak62 Α’ Διάλεξη, 15.10.2013 Ο καθηγητής Γιώργος […]

Read more

Γιώργος Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη


Γιώργος Κοντογιώργης: Ελληνισμός, Χριστιανισμός και Οικουμένη 15 Οκτωβρίου 2013 έως 19 Νοεμβρίου 2013 Χώρος > Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη Ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης προσεγγίζει το κρίσιμο θέμα της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού, καθώς και την εξέλιξη του ελληνικού κοσμοσυστήματος στο επίπεδο της οικουμένης.   15, 22, 29/10/2013 5, 12, 19/11/2013 Τρίτη 18:00-20:00 Κύκλος […]

Read more

Εκκλησία και κοινωνία


Α. Εκκλησία και κοσμοσύστημα 1. Εκκλησία και κοινωνία α. Η Εκκλησία ως δεσποτικό κοινωνικό και πολιτειακό κεκτημένο Η συζήτηση για τη θέση της Εκκλησίας στην κοινωνία εμφανίζεται ως το καταστάλαγμα μιας ορισμένης διανοητικής επεξεργασίας που πα-ραπέμπει στην απλή λογική. Από την πλευρά μου, θα προσπαθήσω να καταδείξω ότι η συζήτηση αυτή συνάπτεται ουσιωδώς με το […]

Read more

Religion et politique. Le paradigme grec et les eglises ‘Occidentales’ et slaves


Georges CONTOGEORGIS RELIGION ET POLITIQUE DANS LE MONDE HELLENE. LE PARADIGME GREC ET LES EGLISES ‘OCCIDENTALES’ ET SLAVES . 1) Le paradigme classique issu du cosmosystème hellénique La place de la religion dans le monde grec présente un grand intérêt à plusieurs points de vue, car elle révèle plusieurs «paradigmes», qui correspondent à des phases […]

Read more