Η πολιτικη επιστημη στην Ελλαδα


Γεωργίου Κοντογιώργη Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Περίληψη Η μόλις πρόσφατη επάνοδος της πολιτικής επιστήμης ως αυτοτελούς γνωστικού πεδίου συνάδει ευθέως με το εντελώς πρώιμο στάδιο ανθωποκεντρικής οικοδόμησης (η κοινωνία πολιτών) που διέρχεται ο νεότερος κόσμος. Η πολιτική στο στάδιο αυτό προσ-λαμβάνεται ως καθαρά «επιχειρησιακή» έννοια βασισμένη στον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ή […]

Read more

Political Science in Greece


Political Science in GreeceGeorge ContogeorgisIntroductionThe recent emergence of political science in the modern world confirms that the scientific approach to the political phenomenon depends directly on the place that the political praxis occupies in time and in the context of society. In European societies, the transformation of the political phenomenon from a private (feudal society) […]

Read more