Διάλεξη του Ομ. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης και πρ. Πρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιώργου Κοντογιώργη, με θέμα: «Σχετικά με το παρόν και το μέλλον του κόσμου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11.1.2023, στο πλαίσιο του Σεμιναριακού Κύκλου Φυσικών και Βιολογικών Επιστημών, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Φ. Σ. Παρνασσός.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: