Η Δρ. Πολυβία Παραρά, Διδάσκουσα στο τμήμα Κλασσικών Σπουδών του University of Maryland College Park, USA, στις 25.11.2022, στην εκπομπή “Φιλοσοφικοί διάλογοι” με το Διδάκτορα Φιλοσοφίας ΑΠΘ Ηλία Βαβούρα.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: