Στο Ίδρυμα Μ. και Β. Θεοχαράκη, στις 21 Δεκεμβρίου ώρα 6 μ.μ.

Επισυνάπτεται Πρόσκληση, Πρόγραμμα και βιογραφία του τιμωμένου

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

ΒΙΟΣ-Κοντογιώργη

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: