Κυκλοφορεί σε Β΄έκδοση το βιβλίο του Γ.Κοντογιώργη, Η δημοκρατία ως ελευθερία. Δημοκρατία και αντιπροσώπευση, Από τις εκδόσεις Πατάκη.


Η δημοκρατία ως ελευθερία σε Β΄έκδοση Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του έργου Η δημοκρατία ως ελευθερία. Δημοκρατία και αντιπροσώπευση, από τις εκδόσεις Πατάκη. Η δημοσίευση του βιβλίου αυτού το 2007 άλλαξε εκ βάθρων την προσέγγιση της δημοκρατίας, όρισε το σκοπό της, το πολιτειακό της περιβάλλον και ανέδειξε τον ιστορικό της χρόνο. Συγχρόνως, κατάγραψε με σαφήνεια […]

Read more

Γιώργος Κοντογιώργης, Το ελληνικό κοσμοσύστημα. τ. Α΄ Η κρατοκεντρική περίοδος της πόλης, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, 2006, σελ. 598. (απόσπασμα)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Προλεγόμενα για μια κοσμοσυστημική θεωρία. Η κοσμοσυστημική προσέγγιση της ιστορίας και ο ελληνισμός1. Το κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο της νεοτερικότητας. Το πρόβλημα που εγείρει η προσέγγιση του ιστορικού γίγνεσθαι του ανθρώπου έγκειται βασικά στην απουσία ενός ‘επιχειρήματος’ το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις θεμελιώδεις παραμέτρους που το συγκροτούν και το συνέχουν ως καθολικότητα. Η νεοτερικότητα, […]

Read more

Γιώργος Κοντογιώργης, Το ελληνικό κοσμοσύστημα. τ. Α΄ Η κρατοκεντρική περίοδος της πόλης, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, 2006, σελ. 598. (απόσπασμα)


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ζήτημα της προσέγγισης του ελληνισμού διήλθε διάφορα στάδια τα οποία όλα συναρτήθηκαν όχι από τη φύση του, αλλά από τη φάση που διήρχετο κατά καιρούς ο νεότερος κόσμος. Σε όλες τις περιπτώσεις η «εικόνα» του ελληνισμού αναπαριστούσε την αντίληψη της νεοτερικότητας για τον κόσμο. Ήταν δηλαδή ευθέως ανάλογη της αδυναμίας του νεοτερικού ανθρώπου […]

Read more

Επιστήμη και ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα


Γιώργου Κοντογιώργη H επιστήμη ως ‘παράγωγο’ του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Η περίπτωση του ευρωπαϊκού επιστημονικού χώρου Science as inherent feature of the anthropocentric cosmosystem. The case of the European scientific field Summary The fundamental working hypothesis which guides the following argument is based on the argument of a parallel between scientific fact and the anthropocentric constitution […]

Read more