Ένα βιβλίο του Γιώργου Κοντογιώργη,

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μία νέα προσέγγιση του ελληνισμού και μαζί της η ανασυγκρότηση του γνωσιολογικού και μεθοδολογικού υπόβαθρου των κοινωνικών επιστημών. Η θεμελιώδης υπόθεση ότι ο ελληνισμός αποτελεί, καταρχήν, το ταυτολογικό ισοδύναμο του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας (της πόλης) ανοίγει διάπλατα το δρόμο σε απαντήσεις σχετικά με τη φύση του, τις τυπολογικές σταθερές και μεταβλητές της ιστορικής του διαδρομής. Το ελληνικό κοσμοσύστημα δεσπόζει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έως τις παρυφές του 20ού αιώνα.

Κωδικός προϊόντος: 978-960-08-0397-6 Κατηγορίες: ,

Πρόλογος

Το ζήτημα της προσέγγισης του ελληνισμού διήλθε διάφορα στάδια τα οποία όλα συναρτήθηκαν όχι από τη φύση του, αλλά από τη φάση που διήρχετο κατά καιρούς ο νεότερος κόσμος. Σε όλες τις περιπτώσεις η «εικόνα» του ελληνισμού αναπαριστούσε την αντίληψη της νεοτερικότητας για τον κόσμο. Ήταν, δηλαδή, ευθέως ανάλογη της αδυναμίας του νεοτερικού ανθρώπου να συλλάβει και, συνακόλουθα, να συγκροτήσει το γινόμενο ενός καθολικού φαινομένου.

Η επιλογή αυτή υποδηλώνει, με απλά λόγια, ότι οι παραστάσεις του νεοτερικού ανθρώπου απέχουν μακράν από του να τον καταστήσουν ώριμο να επεξεργασθεί τις γνωσιολογικές και μεθοδολογικές εκείνες κατηγορίες, που θα του επέτρεπαν να συλλάβει σφαιρικά τον κόσμο και, ιδίως, να εξηγήσει τη λογική του.

Την πρωτόλεια αυτή, από ανθρωποκεντρική άποψη, αντίληψη του κοινωνικού γεγονότος, που επικράτησε σταδιακά από την εποχή ιδίως του δυτικο-ευρωπάίκού διαφωτισμού, η νεοτερικότητα[*] την εγκιβώτισε στο δόγμα της με βάση τρεις σημαίνουσες παραδοχές: α) cm κινούν αίτιο της εξέλιξης είναι θεμελιωδώς η γνώση, στην οποία αναγνωρίσθηκαν αυτόνομες ιδιότητες και μία μυθική διάσταση β) ότι η δύναμη αποτελεί τη μαιευτική παράμετρο της ιστορίας, σύμφωνα με την οποία οφείλουμε, επομένως, να ταξινομήσουμε το γινόμενό της και γ) ότι η νεότερη εποχή εξέχει της ιστορίας σε τέτοιο βαθμό ώστε η όποια σύγκριση με το παρελθόν να είναι ανέφικτη και οπωσδήποτε ανώφελη.

Η οπτική αυτή για την εξέλιξη του κοινωνικού ανθρώπου θα καλλιεργηθεί σταδιακά και θα κορυφωθεί με την περιαγωγή του ελληνισμού στην αρμοδιότητα της λεγάμενης ιστορικής ανθρωπολογίας. Ο Πιέρ Βιντάλ-Νακέ, ελληνιστής και από τους επιφανέστερους θιασώτες της σχολής αυτής, είναι κατηγορηματικός: «Η σχολή της ιστορικής ανθρωπολογίας, στο πλαίσιό της και εγώ, δεν έκανε άλλο από το να ξαναγράφει την αρχαιοελληνική ιστορία, εισάγοντας νέες προσεγγίσεις. Κάνετε το ίδιο κι εσείς (στην Ελλάδα) εδώ και αρκετό καιρό. Το σημαντικό είναι να σταματήσει να καλλιεργείται η ιδέα πως υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ κλασικής Ελλάδας και σύγχρονης. Δεν ταυτίζονται» (Τα Νέα, 28.1.2006).

Ανεξαρτήτως της ορθότητας ή μη της διαβεβαίωσης αυτής, το πραγματολογικό υπόβαθρο της οποίας θα μας απασχολήσει στις σελίδες του βιβλίου, συγκρατούμε το καταληκτικό συμπέρασμα του γάλλου στοχαστή. Η νεοτερικότητα μπορεί να διεξαγάγει ακόμη έναν σχετικό διάλογο μόνο με την κλασική ελληνική σκέψη. Η αρχαία ελληνική πραγματικότητα δεν είναι πια «νεοτερική», δεν έχει να μας διδάξει το παραμικρό, δεν έχει καμία χρησιμότητα για την εποχή μας. Για την τεκμηρίωση του επιχειρήματος του επικαλείται την «αθηναϊκή» δημοκρατία. Η πολιτεία αυτή, θα ισχυρισθεί, δεν μπορεί να ενδιαφέρει τη νεοτερικότητα, αφού ούτε εφαρμόσιμη είναι στις μέρες μας ούτε παράδειγμα στοιχειοθετεί πια, στο μέτρο που η σύγχρονη δημοκρατία υπερέχει εξ αποστάσεως από αυτήν.

Ο Π. Βιντάλ-Νακέ δεν πρωτοτυπεί ασφαλώς στην προσέγγιση αυτή. Αποδίδει μια καθολικά διαδεδομένη άποψη, η οποία άρχισε να καλλιεργείται σταδιακά από την εποχή του δυτικο-ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, οπότε ο νεοτερικός άνθρωπος ανακάλυψε την (ατομική) ελευθερία, για να κορυφωθεί κατά τον 19° και ιδίως κατά τον 20° αιώνα. Θυμίζουμε τον ισχυρισμό που διατυπώθηκε στα μεθεόρτια της Γαλλικής Επανάστασης, και ο οποίος δεσπόζει αδιατά- ρακτα στις ημέρες μας, ότι η (απλώς και εν ολίγοις στοιχειώδης ατομική) ελευθερία των νεοτέρων είναι ανώτερη από την (καθολική, δηλαδή τη συγχρόνως ατομική, κοινωνική και πολιτική) ελευθερία των αρχαίων, με ό,τι αυτός συνεπάγεται για την πρόσληψη του κόσμου και την τυπολογία των κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων. Προστίθενται σ’ αυτόν τα πάμπολλα ζητήματα μεθόδου και γνωσιολογίας, τα οποία εγείρει η προβολή στο ιστορικό παρελθόν και μάλιστα στον ελληνικό κόσμο του ακραιφ­νώς νεοτερικού τύπου εθνοκεντρικού πρίσματος ή, ακόμη χειρότερα, η πρόσληψή του υπό το βάρος της τομής που πραγματοποιεί η ανθρωπολογική σχολή μεταξύ νεοτερικότητας και παραδοσιακών κοινωνιών, στις οποίες ταξινομείται ασφαλώς και η ελληνική αρχαιότητα.

Ώστε, το διάβημα της νεοτερικότητας ελέγχεται για το επιστημονικό της έλλειμμα. Επιλέγει ως «μέτρο» για την τυπολόγηση ενός κοινωνικού φαινομένου και επέκεινα για την ανάγνωση της εξέλιξης το «παράδειγμά» της, αντί να συγκροτήσει πρώτα ένα καθολικής αξίωσης γνωσιολογικό επιχείρημα, στο οποίο θα υπήγοντο οι εκδηλώσεις του κοινωνικού ανθρώπου του παρελθόντος, του παρόντος και οπωσδήποτε του μέλλοντος. Η δημοκρατία, στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται σε συνάφεια με το σύστημα της νεοτερικότητας και όχι με γνώμονα τη δημοκρατική αρχή. Άλλωστε, την τελευταία την αγνοεί ολοσχερώς.

Η διαπίστωση αυτή συνομολογεί ότι η νεοτερική κοινωνική επιστήμη αποδίδει πρωταρχικά το «βρεφικό» στάδιο του ανθρωποκεντρικού γίγνεσθαι. Ανάγει σε καθολικό το βιούμενο με συνέπεια να υποτάσσει στις απεικονίσεις του ορίζοντά της κάθε τι που συλλαμβάνεται ως διαφορετικό, περιάγοντας με τον τρόπο αυτό στα αζήτητα ή περιβάλλοντας με τον πέπλο της απαξίας φαινόμενα από το παρελθόν ή από το παρόν που αδυνατεί να κατανοήσει ή αισθάνεται ότι την ξεπερνούν. Εξού και στο μέτρο που η νεοτερικότητα, από απλό στάδιο του καθόλου ανθρώπινου βίου, μεταλλάσσεται σε ιδεολογία με αξίωση επιστημονικής εγκυρότητας, καταγράφεται επίσης ως αυθαίρετη και μάλιστα -όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια- ως εξόχως αντιδραστική.

Η προσέγγιση την οποία πραγματοποιούμε εδώ λαμβάνει ως αφετηρία την κοσμοσνστημική, όπως την αποκα- λούμε, θεώρηση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Επιλέξαμε τον δύσβατο δρόμο της επεξεργασίας ενός καθολικού γνωσιολογικού συστήματος (εννοιών, συστημικών κατηγοριών και μεθόδου), με βάση το οποίο προσήλθαμε στην ανάγνωση του ελληνικού φαινομένου. Πρόκειται για ένα γνωσιολογικό διάβημα που εμπνέεται ευρέως από την κοσμοσυστημική ανασυγκρότηση του ελληνικού ανθρωποκεντρικού φαινομένου και, περαιτέρω, από το δεσποτικό ομόλογό του και τις ανθρωποκεντρικές αποσαφηνίσεις της νεότερης εποχής. Η σημαίνουσα θέση του ελληνικού φαινομένου πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι μόνον αυτό έχει να επι- δείξει, στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα ολοκληρωμένο, εξ επόψεως εξελικτικής, ανθρωποκεντρικό παράδειγμα με κοσμοσυστημική αξίωση. Ως τέτοιο, προσφέρει στην κοινωνική επιστήμη όλο το πιθανό εύρος των πολιτειακών εκφάνσεων και των σταδίων, δηλαδή του εξελικτικού αναπτύγματος του κοινωνικού ανθρώπου. Το ανάπτυγμα ακριβώς αυτό επιτάσσει ασφαλώς μια διαφορετική περιοδολόγηση του κοινωνικού γίγνεσθαι του ανθρώπου, η οποία να συναρτάται από τον πυρήνα του διακυβεύματος, που είναι η ελευθερία ή, ορθότερα, η θέση της στην ιστορία και η σχέση της με τους θεμελιώδεις αντίποδές της (π.χ. τη δύναμη).

Η προσέγγιση του ελληνικού φαινομένου ως καθολικού -ή αλλιώς κοσμοσυστημικού- παραδείγματος και, οπωσδήποτε, η συσχέτισή του με το σύνολο ιστορικό γίγνεσθαι μας επιτρέπει να ανασυγκροτήσουμε το γνωσιολογικό υπόβαθρο της κοινωνικής επιστήμης μακράν από τις βιωματικές δουλείες της συγκυρίας και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις που αυτή συνεπάγεται. Για να γίνει κατανοητή η αξία της επιλογής αυτής αρκεί να επανέλθουμε προς στιγμήν στο σημαίνον παράδειγμα της δημοκρατίας. Όπως είδαμε, η νεοτερικότητα είναι απολύτως πεπεισμένη ότι η «αθηναϊκή» δημοκρατία είναι ανέφικτη στο περιβάλλον της, ότι ως σύστημα εγγράφεται σε μια «προ-νεοτερική», δηλαδή «παραδοσιακή», εποχή και ότι, τέλος, το πολιτικό της σύστημα είναι όχι μόνον δημοκρατικό, αλλά η πεμπτουσία της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης.

Το ερώτημα, ωστόσο, όπως τίθεται, είναι παραπλανητικό. Η δημοκρατία της πόλης-κράτους -και όχι απλώς η «αθηναϊκή» δημοκρατία- αποτελεί όντως μία εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στη μικρή κοσμοσυστημική κλίμακα. Το ζήτημα ωστόσο δεν είναι να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία της πόλεως στη μεγάλη κλίμακα του έθνους-κράτους, αλλά τη δημοκρατική αρχή. Απαιτείται γι’ αυτό η επεξεργασία του γνωσιολογικού πυρήνα της έννοιας «δημοκρατία» και, στη συνέχεια, η ανάπτυξη της αναγκαίας προ­βληματικής για την εφικτότητα ή μη της εφαρμογής της στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα. Η μέθοδος αυτή διδάσκει, όπως θα δούμε, ότι το μεν πολιτικό σύστημα της εποχής μας τυπολογείται αβίαστα ως απλώς προ-αντιπροσωπευτικό και, συνακόλουθα, ως μη δημοκρατικό, η δε δημοκρατία ότι είναι όντως σήμερα ανέφικτη όχι λόγω της κλίμακας, αλλά εξαιτίας της καθόλα πρώιμης φάσης την οποία βιώνει η νεοτερικότητα.

Η ανασυγκρότηση του ελληνικού παραδείγματος υπό το πρίσμα της κοσμοσυστημικής θεωρίας διδάσκει συγχρόνως ότι αν η ελληνική γραμματεία διατηρεί την επικαιρότητά της, αυτό οφείλεται στο ότι η ίδια ευρίσκετο σε άμεσο διάλογο και αποδίδει με ακρίβεια τις πραγματικότητες και τις αναζητήσεις τις οποίες προκαλούσε η δυναμική της πόλης. Το κυριότερο όμως είναι ότι η επιλογή αυτή, καθώς εμπεριέχει την πρόταση μιας συνολικής επανεκτίμησης του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνεται ο κοινωνικός άνθρωπος, προκρίνει την απόδοση της νεοτερικότητας στην κοινωνική επιστήμη, και όχι το αντίθετο.

Η συνεισφορά του ελληνικού παραδείγματος ως προς αυτό είναι ανυπολόγιστη. Και τούτο διότι ο ουσιώδης οφειλέτης του, η κοσμοσυστημική θεώρηση του κοινωνικού γίγνεσθαι, προβάλλει ως μια αναιρετική πρόταση στις νεοτερικές βεβαιότητες, με σημείο αφετηρίας τη συνολική αναμόρφωση του γνωσιολογικού και μεθοδολογικού πυρήνα της κοινωνικής επιστήμης. Θεμελιώδεις έννοιες, όπως εκεί­νες’της πολιτικής, της οικονομίας, της εργασίας, του κεφαλαίου, της ιδιοκτησίας, της ταυτότητας, του έθνους, της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, του νόμου, του πολίτη, του πολιτικού και του κοινωνικού συστήματος και της τυπολογίας τους, του δια-κρατικού ή, ορθότερα, του κρατοκεντρικού περιβάλλοντος, της οικουμένης και της κοσμόπολης, της εξέλιξης και της περιοδολόγησης της ιστορίας και πάμπολλες άλλες, ορίζονται εξ υπαρχής σε συνδυασμό με ένα μεθοδολογικό διάβημα που θέτει ως δια- κύβευμα την αναλογική συγκριτική συνάντηση των ιστορικών κοσμοσυστημικών παραδειγμάτων και εκείνου της εποχής μας. Η μέθοδος αυτή τοποθετείται στον αντίποδα του επιχειρήματος της νεοτερικής ιδεολογίας, που θεωρεί ανέφικτη τη σύγκριση της εποχής μας με το παρελθόν, εισάγοντας τη σύγκριση με γνώμονα την αναλογία στον πυρήνα της προβληματικής της. Το μεθοδολογικό αυτό διάβημα θέτει στο επίκεντρο της αναζήτησης, συγχρόνως με το περιεχόμενο και την τυπολογία του κοινωνικο-πολιτικού φαινομένου, το γιατί και το πώς της γένεσής του και, περαιτέρω, της χωροχρονικής του αλληλουχίας.

Η επεξεργασία της κοσμοσυστημικής θεώρησης του κοι­νωνικού γεγονότος ανάγεται στην περίοδο, από το 1973, που ο συγγραφέας καταγινόταν με το πραγματολογικό υλικό της πόλης και τα ρεύματα σκέψης που διέσωσε ή επε- ξεργάσθηκε ο Αριστοτέλης. Το ανά χείρας αποτέλεσμα αποδίδει, επομένως, μια μακρά περίοδο δοκιμασίας των υποθέσεων και των εννοιών μέσα από μια ενδελεχή έρευνα των πηγών στις διάφορες εποχές της ανθρώπινης ιστορίας· από την αρχαιότητα έως τους μεσαιωνικούς, τους βυζαντι­νούς και βεβαίως τους νεότερους χρόνους και τη σύγχρονη εποχή.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι ερανιστικό των πηγών, υπό την καθαρή έννοια του όρου είναι ερμηνευτικό. Περιέχει μια ορισμένη ερμηνεία του ελληνικού φαινομένου υπό το πρίσμα της κοσμοσυστημικής θεωρίας, της οποίας το διάγραμμα ανακοινώνουμε στην εισαγωγή του πρώτου τόμου. Το έργο όμως ενισχύεται από τις προγενέστερες ερευνητικές αναζητήσεις του συγγραφέα. Οι παραπομπές σε άλλα έργα του έχουν, κατά τούτο, την έννοια της διευκόλυνσης του αναγνώστη για μια περαιτέρω αναζήτηση σε ειδικότερα ζητήματα που θα του κέντριζαν το ενδιαφέρον. Στα έργα μας αυτά εμπεριέχονται συμπληρωματικά οι πηγές και η αναγκαία τεκμηρίωση. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο ερμηνευτικός χαρακτήρας του ανά χείρας έργου επιβάλλει ώστε η επίκληση των γεγονότων να περιορίζεται στο ελάχιστο, και μόνον όπου απαιτείται για τη χρονο-χωροθέτηση του φαινομένου που διερευνάται ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για την τεκμηρίωση της ερμηνείας.

* Υιοθετήσαμε τη γραφή του όρου νεοτερικότητα με όμικρον προκειμένου να αποδώσουμε το χρονικώς τελευταίο, δηλαδή το απλώς νεότερο και δη σύγ­χρονο ιστορικό συμβάν. Η επιλογή αυτή συμβολίζει έτι μάλλον τη διαφορο­ποίησή μας από τους θιασώτες της ιδεολογικής μετάλλαξης του όρου, στην προσπάθειά τους να προικίσουν το «νεότερο» και, συγκεκριμένα, την εποχή μας με υποχρεωτικώς αξιολογικό περιεχόμενο, εμφανίζοντάς την ως ανώτερη από κάθε ομόλογο φαινόμενο του παρελθόντος και, κατ’ επέκταση, ως συνώ­νυμη της προόδου.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………………………………… 17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………………………………………… 25

 

Α. Προλεγόμενα για μια κοσμοσυστημική θεωρία. Η κοσμοσυστημική προσέγγιση της ιστορίας και ο ελληνισμός …………………………………………………………………………………………………..  25

 

 1. Το κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο της νεοτερικότητας ………………………………………………… 25
 2. Η έννοια του κοσμοσυστήματος. Η ελευθερία ως διακΰβευμα της κοσμοσυστημικής τυπολογίας και οι παράμετροι που τη συνέχουν……………………………………………………………………….. 30
 3. Το δεσποτικό κοσμοσύστημα. Ιδιωτική και κρατική δεσποτεία …………………………………. 35
 4. Το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα. Το ελληνικό της μικρής κλίμακας. Το εθνοκεντρικό της μεγάλης κλίμακας ………………………………………………………………………………………………… 37
 5. Ενότητα και σύνθεση του ανθρωποκεντρικού
 6. κοσμοσυστήματος στη μικρή και στη μεγάλη κλίμακα………………………………………………. 47

 

 1. B. To γεωπολιτικό περιβάλλον του ελληνισμού………………………………………………………… 52

 

 1. Γεωιστορία του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος…………………………….. 52
 2. Το μεθοδολογικό πρόβλημα και το διακύβευμα της προόδου…………………………………… 56

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Α. Οι δεσποτικές απαρχές του ελληνισμού. Η φάση της κρατικής δεσποτείας…………………… 67

 1. Ο ελληνικός δεσποτικός γεωχώρος…………………………………………………………………………. 67
 2. Η «προϊστορία» του ελληνικού κοσμοσυστήματος…………………………………………………… 70
 3. Ο κυκλαδικός κόσμος. Οι πρώιμες μορφές ανθρωποκεντρισμού σε μικρή κρατοκεντρική κλίμακα ………………………………………………………………………………………………………………. 72
 4. Η κρητική ή μινωική μεταβατική περίοδος της κρατικής δεσποτείας …………………………. 75

α. Η γεωπολιτική συνείδηση του κόσμου………………………………………………………………… 75

β. Κρατική δεσποτεία με ανθρωποκεντρική «ευνομία»…………………………………………….. 78

γ. Η κρητική «εκατόμπολις» σε απογείωση ……………………………………………………………..  82

δ. Η ανθρωποκεντρική ποιότητα του μινωικού πολιτισμού……………………………………….. 84

 1. Ο κόσμος των Αχαιών. Η συνάντησή του με το κοσμοσυστημικό και το ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο των Κρητο-κυκλαδιτών …………………………………………………………………………. 86

α. Το κρητο-κυκλαδικό υπόβαθρο των Αχαιών…………………………………………………………. 86

β. Η Μεσόγειος ως γεωπολιτική συνιστώσα των Αχαιών …………………………………………..  91

γ. Η μικρή κοσμοσυστημική κλίμακα. Ο μεταβατικός χαρακτήρας της κρατικής δεσποτείας    92

δ. Το πολιτικό σύστημα της μυκηναϊκής κρατικής δεσποτείας…………………………………… 96

ε. Η αποκρυστάλλωση των κοσμοσυστημικών θεμελίων των Αχαιών…………………………. 99

 

 

Β. Η κοσμοσυστημική ανασύνταξη του ελληνισμού. Η ανθρωποκεντρική συνάντηση των ελληνικών κοινωνιών και η πρώτη διεύρυνση των γεωπολιτικών ορίων του ελληνικού κοσμοσυστήματος………………………………………………………………………………………………… 103

 

 1. Η είσοδος των Δωριέων στο προσκήνιο…………………………………………………………………… 103

α. Η «επάνοδος» των Δωριέων……………………………………………………………………………….. 103

β. …και η διαιτησία τους στο μέσον των Μυκηναίων……………………………………………….. 105

 1. Η κρατοκεντρική οικοδόμηση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος …………………. 112

α.Η αποδόμηση της κρατικής δεσποτείας………………………………………………………………… 112

β. Καταλύτες της ανθρωποκεντρικής οικοδόμησης…………………………………………………… 115

γ. Η χρηματιστική οικονομία ως σύστημα……………………………………………………………….. 119

δ. Το κοινωνικο-πολιτικό διακύβευμα της μετάβασης………………………………………………. 128

 1. Η νέα διεύρυνση των γεωπολιτικών ορίων του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Η παγίωση της ανθρωποκεντρικής του φυσιογνωμίας στο περιβάλλον της πόλης………………………………. 131

α. Η Μεσόγειος ως επικοινωνιακή σταθερά του ελληνικού κοσμοσυστήματος…………….. 131

β. Η σημειολογία του δεύτερου ελληνικού αποικισμού …………………………………………….. 133

γ. Ελληνικό κοσμοσύστημα και δεσποτική περιφέρεια. Η ανατροπή μιας σχέσης………… 136

δ. Το ανθρωποκεντρικό πρόσημο του ελληνισμού και οι βάρβαροι…………………………….. 140

 1. Η μικρή κλίμακα ως φυσικό θεμέλιο της ανθρωποκεντρικής επικοινωνίας…………………… 142

α. Η μικρή κοσμοσυστημική κλίμακα στο επικοινωνιακό περιβάλλον………………………….. 142

β. Από τη μικρή στη μεγάλη πόλη ……………………………………………………………………………. 151

γ. Η εδραίωση του ανθρωποκεντρικού κράτους………………………………………………………… 155

 

Γ. Πόλις και Πολιτεία ……………………………………………………………………………………………… 157

 

 1. Η πόλις ως θεμελιώδης κοινωνία του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας …………………………………………………………………………………………………………………………….. 157

α. Η ανθρωποκεντρική πολυσημία της πόλεως………………………………………………………….. 157

β. Η κλίμακα της πόλεως ………………………………………………………………………………………… 160

 1. Η πολιτεία……………………………………………………………………………………………………………… 162

α. Η πολιτεία ως «βίος της πόλεως» ………………………………………………………………………… 162

β. Η πολιτεία διάφορος της πόλεως (του κράτους)…………………………………………………….. 166

γ. Πολιτεία και επικοινωνιακό σύστημα…………………………………………………………………… 169

δ. Πολιτεία και πολιτικό σύστημα……………………………………………………………………………. 175

 1. Η ελευθερία ως διακύβευμα της πολιτείας. Οι πτυχώσεις της ελευθερίας ………………….. 179

 

Δ. Τυπολογία και μορφολογία των πολιτειών ……………………………………………………………. 185

 

 1. Η ιστορικότητα των πολιτειών με εξουσιαστική θέσμιση της κοινωνίας και της πολιτικής 185

α. Η προβληματική της τυπολογικής διαφοροποίησης……………………………………………….. 185

β. Η βασιλεία και η αριστοκρατία των ευπατριδών……………………………………………………. 188

γ. Η πρώιμη ολιγαρχία και το τιμηματικό σύστημα……………………………………………………. 191

δ. Χρηματιστική οικονομία, κοινωνία της εργασίας και «έμμεση» αντιπροσώπευση…….. 194

ε. Πολιτεύματα «έμμεσης» αντιπροσώπευσης: τυραννία και αισυμνητεία…………………… 200

ζ. Από την «έμμεση» (ή ατελή) στην «άμεση» (ή πλήρη) αντιπροσώπευση………………….. 207

 1. Πολιτείες της πολιτικής κοινωνίας. Φυσιογνωμία και μορφολογία της δημοκρατίας…….. 212

α. Κοινωνία της σχόλης και καθολική ελευθερία ………………………………………………………. 212

β. Από την υπήκοο κοινωνία των πολιτών (το κράτος-σύστημα) στην πολιτική κοινωνία (την κοινωνία-σύστημα)………………………………………………………………………………………………… 220

γ. Οι αρχές της δημοκρατικής πολιτείας……………………………………………………………………. 225

δ. Μορφολογία της δημοκρατίας: η πρώιμη και η μετριοπαθής δημοκρατία……………….. 228

ε. Μορφολογία της δημοκρατίας: η ριζοσπαστική και η άναρχη δημοκρατία……………….. 232

 1. Τυπολογία των πολιτειών και λειτουργίες της πολιτικής ……………………………………………. 247 α. Πολιτική τυπολογία και καταμερισμός των κοινωνικών έργων……………………………………. 247

β. Πολιτείες της πόλεως και νεοτερικότητα ……………………………………………………………… 257

 1. Το αιτιολογικό υπόβαθρο της πολιτειακής τυπολογίας………………………………………………. 261

α. Η κλίμακα και το ανθρωποκεντρικό ανάπτυγμα ……………………………………………………. 261

β. Η ιδεολογία της ελευθερίας και η ώνια εργασία/δουλεία……………………………………….. 270

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΟΛΕΟΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

Α. Ο ελληνισμός ως έθνος-κοσμοσύστημα……………………………………………………………………. 279

 1. Εθνική αυτοσυνειδησία και ελευθερία……………………………………………………………………. 279

α. Η συνάντηση της ταυτότητας με την ελευθερία……………………………………………………. 279

β. Εθνική ταυτότητα και κοσμοσυστημική πολυσημία στους Αχαιούς………………………… 287

γ. «Οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δ’ Έλληνες»…………………………………………………. 288

δ. Το έθνος ως συνείδηση καταγωγής

και κοινωνίας βίου………………………………………………………………………………………………… 293

ε. Το έθνος ως ελευθερία………………………………………………………………………………………. 297

 1. Έθνος και πατριωτισμοί…………………………………………………………………………………………. 300

α. Η άνοδος των ιδεολογικών/πολιτειακών πατριωτισμών………………………………………… 300

β. …και το αδιέξοδο του κρατοκεντρισμού………………………………………………………………. 302

γ. Η επάνοδος του εθνικού πατριωτισμού ………………………………………………………………. 305

 1. Το έθνος της «ελληνικής παιδείας» και η οικουμένη ……………………………………………….. 309

 

Β. Η εθνική ταυτότητα και ο «άλλος»……………………………………………………………………………. 316

 1. Το έθνος, το κρατοκεντρικό γινόμενο της πόλης και ο βάρβαρος «άλλος» …………………. 316

α. Ο «άλλος» στον κρατοκεντρισμό: η πολιτική ως δύναμη ………………………………………. 316

β. Ο «άλλος» του δεσποτικού κοσμοσυστήματος. Η περσική απειλή…………………………. 323

 1. Κρατοκεντρισμός και πολιτειακή αμφισημία…………………………………………………………… 331

α. Αποκρυσταλλώσεις στο μετα-περσικό τοπίο………………………………………………………… 331

β. Η συγκρότηση του ιστορικού διπολισμού…………………………………………………………….. 334

γ. Η αθηναϊκή ηγεμονία…………………………………………………………………………………………. 337

 1. Από τον πολεοτικό στον πολιτειακό πατριωτισμό…………………………………………………….. 341

α. Το διακύβευμα της σύγκρουσης ………………………………………………………………………… 341

β. Ιμπεριαλισμός και ιδεολογική συνάφεια……………………………………………………………… 345

 1. Το βάθος της κοσμοσυστημικής αναμέτρησης και το αδιέξοδο της κρατοκεντρικής περιόδου……………………………………………………………………………………………………………………………. 350

α. Ο κοσμοσυστημικός πόλεμος …………………………………………………………………………….. 350

β. Από την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση στο «περιβάλλον» της πόλης, στο αδιέξοδο του κρατοκεντρισμού …………………………………………………………………………………………………. 354

 

ΜΕΡΟΣ Γ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

 

Α. Από τον μΰθο στον λόγο. Η ανάδειξη του ανθρωποκεντρικού επιστημονικού λόγου

και του φιλοσοφικού στοχασμού ………………………………………………………………………………… 373

 1. Το ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο της ελληνικής δημιουργίας…………………………………….. 373
 2. Ο μύθος, ο λόγος και η ποίηση………………………………………………………………………………. 379
 3. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα……………………………………………………………………………………. 381
 4. Οι τέχνες και η τεχνολογία του ανθρωποκεντρικού συμβάντος ………………………………… 383

 

Β. Ο κλασικός πολιτισμός (480-330 π.Χ.) ……………………………………………………………………….. 387

 1. Η αποθέωση του πολιτικού λόγου, οι επιστήμες και οι τέχνες ………………………………….. 387

α. Το διανοητικό τοπίο της μεγάλης πόλης ……………………………………………………………… 387

β. Ελευθερία και πνευματική δημιουργία ……………………………………………………………….. 390

γ. Η πολιτική τέχνη ως διανοητικό διακύβευμα……………………………………………………….. 395

δ. Η πολιτική ως δύναμη, η πολιτική ως ελευθερία…………………………………………………… 399

ε. Η επιστήμη ως ανθρωποκεντρικό ζητούμενο ………………………………………………………. 403

στ. Η χωροταξία της πόλεως και η ιδιοκτησία. Ιππόδαμος ο Μιλήσιος και Φαλέας ο Χαλκηδόνιος ……………………………………………………………………………………………………………………………. 406

ζ. Η τέχνη και η αρχιτεκτονική της ανθρωποκεντρικής αρμονίας ……………………………….. 408

 1. Η ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση της πόλης. Η ιδεολογική θεμελίωση της δημοκρατίας και οι κριτικοί της ………………………………………………………………………………………………………….. 413

α. Ο Θουκυδίδης και η κοσμοσυστημική αντιπαράθεση…………………………………………… 414

β. Ο (Ψευδο-)Ξενοφών και η φύση του αθηναϊκού ιμπεριαλισμού ……………………………. 418

γ. Ο Σωκράτης και η νέα αμφισβήτηση…………………………………………………………………… 423

δ. Ο Πλάτων και η αναζήτηση της ιδεώδους πολιτείας……………………………………………… 424

ε. Ο Ξενοφών ανάμεσα στη Σπάρτη και στον τέλειο μονάρχη……………………………………. 433

στ. Ο Αριστοτέλης και η μέση δημοκρατία ……………………………………………………………… 435

ζ. Η διανόηση, η κρίση και η ρητορική…………………………………………………………………….. 444

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

 

Α. Η προβληματική τής μετάβασης από την κρατοκεντρική περίοδο των πόλεων στη μετα-κρατοκεντρική φάση της οικουμενικής κοσμόπολης………………………………………………………. 449

 1. Η ανθρωποκεντρική υπέρβαση της πόλης-κράτους και το ζήτημα της πολιτείας. Από το «κράτος»- πολιτεία στο «κράτος»-κοσμοπολιτεία…………………………………………………….. 449
 2. Η πόλις ως ανθρωποκεντρική προϋπόθεση και ως αιτία του αδιεξόδου ……………………. 458

 

Β. Η προβληματική της σύνθεσης. Η κρατοκεντρική πόλη και η οικουμενική κοσμόπολη…… 464

 1. Η πόλη ως συστατικός εταίρος της οικουμενικής κοσμόπολης……………………………………. 464
 2. Το μακεδονικό κράτος-«έθνος» και η κοσμοσυστημική μετάβαση……………………………… 467

 

Επίλογος……………………………………………………………………………………………………………………. 475

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………………………………………… 485

Χρονολογικοί πίνακες…………………………………………………………………………………………………. 521

Χάρτες………………………………………………………………………………………………………………………. 537

Φιλοσοφικά ρεύματα ………………………………………………………………………………………………… 557

Ευρετήριο ονομάτων…………………………………………………………………………………………………… 565

Ευρετήριο εννοιών και όρων ………………………………………………………………………………………. 578

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -