Η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Στόχος του Συμποσίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φίλους της Ακαδημίας να παρουσιάσουν τα πορίσματα των εργασιών τους, φιλοδοξώντας να εγκαινιαστεί ένας διευρυμένος διάλογος αναφορικά με την κατανόηση της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας και την ανάδειξη της συμβολής της στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Ειδικότεροι στόχοι είναι ο προσδιορισμός της ιδιοσυστασίας της ως συνολικό γνωσιολογικό εγχείρημα και ειδικότερα ως καθολική Κοινωνική Επιστήμη, η αποσαφήνιση της διαφοροποίησής της από τα θεωρητικά σχήματα της νεοτερικότητας μέσα από κριτικές και συγκριτικές προσεγγίσεις καθώς και η δημοσίευση των εισηγήσεων που θα αξιολογηθούν ως επιστημονικά άρτιες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (όσοι έχουν συμμετάσχει στα σεμινάρια της Ακαδημίας αλλά και, ευρύτερα, όσοι μελετούν την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία) να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως τις 30 Μαΐου 2022 ένα αρχείο doc (επώνυμο), το οποίο θα περιλαμβάνει τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (έως 200 λέξεις) και θα συνοδεύεται από πέντε λέξεις-κλειδιά.

Οι θεματικές που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και αποβλέπουν στο να προσανατολίσουν τους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν περιεχόμενο ανακοίνωσης. Επομένως, δεν αποκλείεται να προταθεί θέμα που δεν περιέχεται στον εν λόγω κατάλογο.

⦁ Η δημοκρατία και ο χρόνος της στον Καστοριάδη και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η ισχύς στον Κονδύλη και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η τυπολογία των πολιτειών στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία και στους στοχαστές της νεοτερικότητας (με εξειδίκευση στον Καστοριάδη, στον Κονδύλη, στον Σαρτόρι κ.λπ.)
⦁ Το ζήτημα της κοινωνικής ηγεμονίας στον Μαρξ, στον Πουλαντζά και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η διάκριση των εξουσιών στον Μοντεσκιέ και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Ο πόλεμος στον Θουκυδίδη και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η ελευθερία στη νεοτερικότητα (στον Τζ. Ρολς, στη Χ. Άρεντ κ.λπ.) και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η ατομική και κοινωνική αυτονομία στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία (από τη σκοπιά της καθολικής ελευθερίας)
⦁ Η θεωρία των δικαιωμάτων στη διεθνή των αγορών και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η πολιτειότης στους στοχαστές της νεοτερικότητας και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η μαρξιστική αντίληψη της σοσιαλιστικής οικονομίας και η εταιρική οικονομία του οικουμενικού κοσμοκράτους
⦁ Ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός κατά την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Τα οικονομικά συστήματα στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η τεχνολογία ως η επικοινωνιακή παράμετρος της δημοκρατίας. Η προσέγγιση της νεοτερικότητας ως κοινωνία της πληροφορίας και της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας ως του εδάφους της πολιτειακής Πνύκας
⦁ Αναρχία και δημοκρατία στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Κράτος και πολιτικό σύστημα στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η επανάσταση στην Αρεντ, στον Μαρξ και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η «μαζική δημοκρατία» στον Κονδύλη και η δημοκρατία στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η συγκριτική μέθοδος στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Ο Διαφωτισμός ως πνευματικό κίνημα κατά την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Ο Μαξ Βέμπερ και το πνεύμα του καπιταλισμού από τη σκοπιά της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας
⦁ Απολυταρχία, ολοκληρωτισμός και αυταρχικά καθεστώτα. Παραβολή της νεοτερικής προσέγγισης με την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Το Βυζάντιο κατά τις νεοτερικές σχολές σκέψης (Βλέπε ΣΤ’ τόμο του Ελληνικού Κοσμοσυστήματος ή την περίπτωση του Καστοριάδη) και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία
⦁ Η νεοτερική θεωρία των διεθνών σχέσεων (λ.χ. στους H. Morgenthau, A. Watson, K. Waltz, Π. Ήφαιστος κ.λπ.) και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

Η διάρκεια κάθε εισήγησης ορίζεται στα 15 λεπτά. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή της Ακαδημίας Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων στην ολοκληρωμένη τους μορφή ορίζεται η 30/10/2022.

Για την υποβολή των περιλήψεων και για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cosmosystem.democracy@gmail.com ή με τον κ. Κωνσταντίνο Δούνα στο τηλ. 6948238133.

Με εκτίμηση,
Η Οργανωτική Επιτροπή

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: