Επειδή τον τελευταίο καιρό πολλοί ενδιαφερόμενοι με ερωτούν για την τύχη του πρώτου τόμου του Ελληνικού κοσμοσυστήματος, ενημερώνω ότι έχει όντως εξαντληθεί και είναι υπό επανέκδοση. Θα επανακυκλοφορήσει σε μια με δύο εβδομάδες το πολύ σε μαλακό εξώ

φυλλο και επομένως σε πολύ χαμηλότερη τιμή

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: