Κατά σύμπτωση χθες, χωρίς να γνωρίζω το συμβάν, επανήλθα στην παλαιά μου πρόταση ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι προτιμότερο να καταργηθούν οι βουλευτές και να διαβουλεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους. Το επιχείρημα ήταν ότι τους έχουν χειραγωγημένους τους βουλευτές, τους απαγορεύουν να έχουν ιδίαν βούληση και επομένως είναι περιττοί. Έσφαλα. Εδώ οι Βουλευτές ψηφίζουν εν απουσία τους δια στόματος του προέδρου…. Θα λάβουν όμως το επίδομα διότι διαφορετικά, εάν βεβαιωθεί ότι δεν παρίσταντο, δεν μπορούν να τους φέρουν ως ψηφίσαντες! Ωστόσο ερωτώνται οι δικαστές: Νόμος που δεν ψηφίστηκε, όπως αυτός, πράγματι ή που ψηφίστηκε αναγκαστικώς, όπως επί κομματικής πειθαρχίας, δεν είναι ανυπόστατος; http://contogeorgis.blogspot.gr/2013/09/blog-post.html

Μια απίθανη ιστορία που συνομολογεί γιατί χάνεται η χώρα, ότι τίποτε δεν διδάχθηκε η προσωποπαγής κομματοκρατία και ορίζει παραδειγματικά τον ολιγαρχικώς αυθαίρετον και, συνάμα, συμμοριακό χαρακτήρα του ελληνικού κοινοβουλίου…….

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: