ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09.30 – 10.00
    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ    ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10.00 – 10.15
    ΕΝΑΡΞΗ    ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                                    
                                                                            10.15 – 12.00     Εισηγήσεις
                                                
10.15 – 10.30
Στέλιος  Περράκης,  Καθηγητής  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Αναπληρωτής  Πρύτανη
                                         Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
                                         Παντείου Πανεπιστημίου
Θέμα :  «Ταυτότητες, ετερότητα  και ανεκτικότητα. Προκλήσεις στη σύγχρονη δημοκρατία»
10.30 – 10.45
Εμμανουήλ  Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
                                                              τ. Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής  Σχολής  ΕΚΠΑ,
                                                              Πρόεδρος  Φ.Σ. «Παρνασσός»
Θέμα:  «Η προβληματική της Δημοκρατίας»
10.45 – 11.00
Μαρία Ντούρου – Ηλιοπούλου,  Καθηγήτρια Μεσαιωνικής  Ιστορίας της Δύσεως
                                                                   Πανεπιστημίου  Αθηνών
Θέμα:  «Η εξέλιξη των πόλεων στη μεσαιωνική Δύση»
11.00 – 11.15
Κυριάκος  Σουλιώτης,  Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
                                              Επιστημονικός Συνεργάτης – Επισκέπτης  Καθηγητής  Ιατρικής Σχολής
                                              Πανεπιστημίου  Αθηνών
Θέμα:  «Αναζητώντας τη δημοκρατία στην υγεία:
              ερευνητικά ευρήματα και μηνύματα  πολιτικής»  
11.15 – 11.30
  Μιχαήλ Φωστηρόπουλος, BSc (Hons) Sociology/Economics, MSc Shipping, Trade and Finance, City University, London, UK,  Διευθυντής της Εταιρείας Almi Tankers S.A.
   Θέμα: « Εκπαιδεύοντας στη συλλογική συμμετοχή: Η καινοτομία του Growth Mindset»
11.30 – 11.45
Κωνσταντίνα – Νάντια Σερεμετάκη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
                                                                         Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Θέμα:  «Δημοκρατικός Θάνατος: Υπερβαίνοντας τη Χαρτογραφική Τάξη της Σύγχρονης
              Πόλης»
11.45 – 12.00
Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρ. Πρύτανης  Παντείου Πανεπιστημίου
Θέμα:   «Ελευθερία και ιδιοκτησία στη δημοκρατία»
12.00 – 12.15    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ –  ΚΑΦΕΣ
                                                               
                                                                          12.15 – 13.00    ΣΥΖΗΤΗΣΗ

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: