Πηγή LoMak

Ο Καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης στο Πρωινό του Αντέννα (21.3.2012) απέναντι στον ΥΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου με θέμα την ελληνική κρίση.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: