Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία; Με τον Γιώργο Κοντογιώργη
2 Οκτωβρίου 12 – 13 Νοεμβρίου 12
Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία; Με τον Γιώργο Κοντογιώργη
2 Οκτωβρίου 12 – 13 Νοεμβρίου 12
Χώρος: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Οι ψευδείς «βεβαιότητες του Διαφωτισμού» και η άμεση ανάγκη να απελευθερωθούμε από αυτές.

Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών καθιστούν επιτακτικά αναγκαία την απελευθέρωση της ανθρώπινης σκέψης από τις «βεβαιότητες» που δημιούργησε ο δυτικο-ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Μία από αυτές είναι η έννοια της δημοκρατίας. Η νεωτερική σκέψη διατείνεται ότι πέτυχε το θαύμα: το σύστημά της, που δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό, θεωρεί ότι συγκεντρώνει και τα δύο στοιχεία στους κόλπους του, τη στιγμή που, ούτως ή άλλως, δημοκρατία και αντιπροσώπευση είναι πολιτείες ασύμβατες μεταξύ τους. Με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη.

Οι θεματικές ενότητες που θα αποτελέσουν το πλαίσιο της προσέγγισης είναι:

α) Ο σκοπός και οι αρχές της δημοκρατίας, εν προκειμένω η καθολική ελευθερία.

β) Το σύστημα, στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πεδίο, που καλείται να εμπραγματώσει το σκοπό του δημοκρατικού προτάγματος.

γ) Η θέση της δημοκρατίας στην τυπολογία των πολιτειών. Η δημοκρατία απέναντι στην αντιπροσώπευση και στα προ-αντιπροσωπευτικά συστήματα.

δ) Οι ιδεολογικές/γνωσιολογικές παλινωδίες που επιχειρούν να πείσουν ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι συνάμα και αντιπροσώπευση και δημοκρατία, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

ε) Ο “τόπος” και ο “χρόνος” της δημοκρατίας. Σε ποιον κόσμο οσμοσύστημα) και σε ποιά φάση (ιστορική εξέλιξη) των κοινωνιών εμφανίζεται η δημοκρατία.
Ποιά είναι η εξελικτική τάξη των πολιτειών.

Κύκλος 5 διαλέξεων: 40 € , 20 €
Μεμονωμένη διάλεξη: 10 € , 5 €

2, 16, 23/10, 6, 13/11/2012

Τρίτη 18:00-21:00

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: