Το φαινόμενο Τραμπ, ο “άλλος” δρόμος της Ολιγαρχίας των αγορών και η έμφοβος απέχθεια των καθεστωτικών ελίτ κατέναντι της κοινωνίας των πολιτών 11.11.2016

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: