Γ.Κοντογιώργης, στο Ράδιο Prisma, στις 22.7.2015
Το πολιτικό σύστημα αναπαράγει τον εαυτό του. Πυγμαίους πολιτικούς και πολιτικές ιδιοποίησης. Όσο η σκέψη των πολιτών είναι προσανατολισμένη στην εναλλαγή των κομμάτων στη νομή της εξουσίας, το πολιτικό προσωπικό θα αναπαράγει το καθεστώς της ολιγαρχικής κομματοκρατίας, θα εχθρεύεται την κοινωνία των πολιτών και θα συρικνώνει τη χώρα.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: