Το νεοελληνικό κράτος και ο ιστορικός ελληνισμός. Η ελληνική κοινωνία και οι κληρονομιές της ως θύμα και όχι ως αιτία της διαρκούς ελληνικής κρίσης. Μια συνομιλία του Γ.Κοντογιώργη στο Take the Money and Run, με την Φωτεινή Μαστρογιάννη, 18 09 2015

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: