Δημοσιεύθηκε στο Επιστημονικό Περιοδικό της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών Πάπυροι τόμος 3, 2014.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: