Γ.Κοντογιώργης, Το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης ή η απολυταρχική “στοίχειωση” της κομματοκρατίας

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: