Γ. Κοντογιώργης: Τι είναι και
τι δεν είναι δημοκρατία 4/5 – 6.11.2012
https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mClyioPLcEjOolg5ZRE4QE1_5hZd56NtVdKjA=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no
Δημοσιεύτηκε
στις 11 Φεβ 2019
Οι αρνητικές
εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών καθιστούν επιτακτικά αναγκαία την
απελευθέρωση της ανθρώπινης σκέψης από τις «βεβαιότητες» που δημιούργησε ο
δυτικοευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Μία από αυτές είναι η έννοια της δημοκρατίας. Η
νεωτερική σκέψη διατείνεται ότι πέτυχε το θαύμα: το σύστημά της, που δεν είναι
ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό, θεωρεί ότι συγκεντρώνει και τα δύο
στοιχεία στους κόλπους του, τη στιγμή που, ούτως ή άλλως, δημοκρατία και
αντιπροσώπευση είναι πολιτείες ασύμβατες μεταξύ τους.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: