Γιώργος Κοντογιώργης, Διάλεξη με θέμα “Σχετικά με τα αίτια του ελληνικού προβλήματος και το μέλλον του ελληνισμού. Ο ελληνικός κόσμος πριν και μετά τη γένεση του νεοελληνικού κράτους. “, η οποία έγινε στην Εθνική Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) την Τετάρτη Δεκεμβρίου 2014
 

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: