“Αυτοί που αξιώνουν να μας βγάλουν από την κρίση, είναι οι ίδιοι που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της και γι’αυτό δεν έχουμε ελπίδα να βγούμε σώοι” (“No problem can be solved from the same level of consciousness that created itAlbert Einstein)

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: