Πού πηγαίνει ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα;
Θεμελιώδη υπόθεση του ομιλητή αποτελεί η διαπίστωση ότι η περίοδος που διανοίγεται από τη δεκαετία του 1980 αναγγέλλει μια ολική ρήξη με το παρελθόν στο οποίο εισήλθε η ανθρωπότητα μετά την έξοδο της Ευρώπης από το μεσαίωνα και την ήττα του ελληνικού δρόμου προς τη νεοτερικότητα. Η κρίση που διανύουμε σήμερα δεν είναι «ενδοσυστημική», δεν εγγράφεται στην φάση αυτή. Αποτελεί κρίση υπέρβασης του ιστορικού χρόνου της νεοτερικότητας, και μετάβασης σε μια άλλη φάση της ανθρωπότητας, που μας επιφυλάσσει κοσμοϊστορικές μεταβολές: στο αξιακό, στο οικονομικοκοινωνικό, στο πολιτικό και στο επικοινωνιακό σύστημα. Η πολιτική Ευρώπη, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί στο σύνολό της ένα εργαστήρι, που θα αντέξει εάν δυνηθεί να συντρέξει στη διαμόρφωση αυτή του μέλλοντος. Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η χώρα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της ιστορικής της οπισθοδρόμησης, η οποία σημαίνεται από την «αντιστασιακή» εμμονή ενός τριτοκοσμικού τύπου  πολιτικού καθεστώτος, που χειραγωγεί την κοινωνία και την καταδικάζει σε αδυναμία να εναρμονισθεί με τις εξελίξεις και να μεταβεί στο μέλλον. Το διακύβευμα επομένως που υποκρύπτει το ερώτημα «πού πηγαίνει ο κόσμος», δεν αφορά τόσο στην κριτική αποτίμηση του παρόντος. Εστιάζεται στην ανάδειξη των θεμελίων του νέου κόσμου στον οποίον έχει εισέλθει ήδη η ανθρωπότητα. Διότι η επίγνωση της κατεύθυνσης του μέλλοντος θα μας υποδείξει και τις λύσεις που πρέπει να επιλέξουμε στα προβλήματα του παρόντος
Ώρα έναρξης: 20.30
Καφέ Φίλιον, Σκουφά 34, Αθήνα
Φίλοι στο Φίλιον

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: