Γ.Κοντογιώργης, Ο Καστοριάδης και η Άρεντ. Μια αποτίμηση της γνωσιολογίας τους με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του Σ.Αμάραντου, Η έννοια του πολιτικού στους Κ.Καστοριάδη και Χ. Άρεντ, Εκδόσεις Ποιότητα, 2019

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: