Ο Ερντογκάν χωρίς ‘ατζέντα’ στην Αθήνα, έθεσε την ημερήσια διάταξη της επόμενης ημέρας. Ο εφιάλτης της αθηναϊκής ‘ηγεσίας’ απειλή για τη χώρα….

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: