Ορισμένα από τα Έργα μου για τη Μεγάλη Επανάσταση του1821 και τον νεότερο ελληνισμό

1)    Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος. Δύο αιώνες αντιμαχίας, 1821-2021, Εκδόσεις Ποιότητα,

2)    Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή, Εκδόσεις Παρουσία/Αρμός

3)    Περί έθνους και ελληνικής συνέχειας, Εκδόσεις Ιανός

4)    Έθνος και ‘εκσυγχρονιστική’ νεοτερικότητα, Εναλλακτικές Εκδόσεις

5)    Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτονομία. Τα ελληνικά κοινά της τουρκοκρατίας, Εκδόσεις Λιβάνη

6)    Η ελληνική λαϊκή ιδεολογία. Κοινωνικοπολιτική μελέτη του Δημοτικού Τραγουδιού, Εκδόσεις Λιβάνη

7)    Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, (Επιμ.), Εκδόσεις Εξάντας

8)    Οι ελληνικές κοινότητες κατά την τουρκοκρατία, Έκδοση ΟΕΔΒ

9)    «Το ζήτημα της ‘ελληνικής συνέχειας’ και ο λευκάδιος πνευματικός κόσμος. Η περίπτωση ιδίως του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου», στο Ι΄Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Τα πρακτικά, τ. 1, Κέρκυρα (2014) 2015, σελ. 431-448.

10)                       «Το έθνος ως συνείδηση κοινωνίας και οι ιδεολογικές προσημειώσεις της νεοτερικότητας. Ο ελληνισμός από έθνος της οικουμενικής κοσμόπολης εμφύτευμα του απολυταρχικού κράτους», στο Τετράδια, Χειμώνας-Φθινόπωρο, 2021, σελ. 45 επ.

11)                       «Σχετικά με το τέλος της αρχαιότητας», Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών με θέμα «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία», Θεσσαλονίκη, 2014 (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ)).

12)                       Το “κράτος” του Καποδίστρια. Μια συγκριτική αποτίμηση σε σχέση με την απολυταρχία της εποχής και το κράτος έθνος, στο συλλογικό έργο “Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη”, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2015, σελ. 447-460 και στο περιοδικό Πάπυροι, 3/2014

13)                       Και πλήθος άρθρων (και συνεντεύξεων) πολλά από τα οποία ευρίσκονται στο ιστολόγιό μου «Κοσμοσύστημα»/ http://contogeorgis.blogspot.com/

 

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: