Πηγή LoMak
Ο Γ.Κοντογιώργης στην τ/ο του Σκάι, 22/6/2013
Χωρίς την αναγκαστική εναρμόνιση της πολιτικής με την κοινωνία το ισοζύγιο στον απολογισμό της διακυβέρνησης θα είναι μονοσήμαντα αρνητικό για τη χώρα. Οι κυβερνητικοί ανασχηματισμοί και οι εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία, αυτό που κάνουν είναι να ανακυκλώνουν τους νομείς του κράτους, να κρατούν στην επιφάνεια τα απόνερα της κομματοκρατίας και των συγκατανευσιφάγων της. Αποτελούν ουσιώδες μέρος του προβλήματος, όχι λύση.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: