Οι ήττες της Ελλάδας δεν συνέβησαν ποτέ στο “μέτωπο”, διότι εκεί οι Έλληνες ήσαν συντεταγμένοι σε σώμα. Οργανώθηκαν και συντελέσθηκαν στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, δια χειρός της πολιτικής τάξης. Η ολιγαρχική κομματοκρατία παράγει μόνο εξάρτηση και καταστροφές στο έθνος της κοινωνίας, επειδή είναι αποκομμένη από την κοινωνική συλλογικότητα, υπηρετεί ίδια ή ξένα συμφέροντα, στο “όνομα του έθνους του κράτους”.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: