Γ.Κοντογιώργης, Με τη Δύναμη της Αλήθειας. Το πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί ή δεν θέλει να μεταρρυθμισθεί είτε καταρρέει είτε ανατρέπεται. 03/08/2016

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: