Μετά το “δημοψήφισμα”. Γιορτή της “δημοκρατίας” ή της νομιμοποίησης της συντριβής της χώρας;

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: