Οι φετεινές διαλέξεις του Γιώργου Κοντογιώργη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη συνεχίζουν την περσινή θεματική για το Βυζάντιο. Στη σειρά των διαλέξεων που αρχίζουν την προσεχή Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, θα αναζητήσει μέσα από τα βυζαντινά κείμενα απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τόσο στον χαρακτήρα του όσο στη σχέση του με τον ελληνισμό, τη Δϋση, την Ανατολή και τους νεότερους χρόνους.   

 “Μαθήματα από το Βυζάντιο”.
Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Βυζαντινοί. Το Βυζάντιο, η Δύση, η Ανατολή και οι νεότεροι χρόνοι χρόνοι. Το Βυζάντιο, οι Αρχαίοι και εμείς”.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Ημερομηνίες διαλέξεων: 11, 18/12/2018 και 8, 15, 22, 29/1/2019

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: