Γ.Κοντογιώργης, Κράτος κατοχής της ελληνικής χώρας. Κράτος ιδιοποίησης του δημόσιου αγαθού. Κράτος αποδόμησης της κοινωνικής συλλογικότητας.20.9.2016

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: