Γ.Κοντογιώργης, Η πολιτική Ευρώπη μετά το βρετανικό δημοψήφισμα. Η θεμέλια αιτία της ανάπτυξης φυγοκέντρων τάσεων στις χώρες μέλη. Τι σηματοδοτεί η Βρετανική έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (24/6/2016)

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: