Γ. Κοντογιώργης : Η επόμενη ημέρα. Αντιμέτωποι με ένα βίαιο άλμα προς το μέλλον. Η νέα πραγματικότητα, οι
προκλήσεις και οι κίνδυνοι  με το τέλος της Πανδημίας

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: