Γ.Κοντογιώργης, Η ελληνική κοινωνία για να κατανοήσει τον εαυτό της, για να ερμηνεύσει τον κόσμο της εποχής μας και ιδίως για να ατενίσει το μέλλον, πρέπει να αποκτήσει συνείδηση της ιστορίας της, της μόνης που διδάσκει την κατεύθυνση της προόδου. Μια συνέντευξη του 2010 στην Κω.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: