Γ. Κοντογιώργης: Εποχές αβεβαιότητας και βαθιών αλλαγών του κρατικοκεντρικού περιβάλλοντος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/04/2017, 12:34

Οι παγκόσμιες ανακατατάξεις ισχύος, έχουν δημιουργήσει μία γενικευμένη αβεβαιότητα στον πλανήτη την ώρα που οι κοινωνίες στο εσωτερικό τους στρέφονται στις κρατικές εξουσίες η οποίες με την σειρά τους νομιμοποιούν σχέσεις υποταγής των πολιτών, λέει ο πανεπιστημιακός Γιώργος Κοντογιώργης μιλώντας στον Ράδιο 9.84. στις 11.4.2017
Κατά τον ίδιο, στην φάση που διανύει η ανθρωπότητα ο κρατοκεντρισμός θα αποτελέσει μια σταθερά που θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα. Ζητούμενο επομένως για τους πολίτες δεν μπορεί να είναι η υπέρβασή του, αλλά η υπέρβαση των επιπτώσεων  του κρατικοκεντρισμού, η οποία θα γίνει εφικτή με την υιοθέτηση ενός άλλου πολιτικού συστήματος που θα μεταβάλει την κοινωνική συλλογικότητα σε θεσμικό συντελεστή της πολιτικής διαδικασίας. Επομένως, το διακύβευμα δεν είναι η αλλαγή του πολιτικού προσωπικού σε ένα ξεπερασμένο και γι’αυτό προβληματικό πολιτικό σύστημα, αλλά το ίδιο το σύστημα.
Υπό το πρίσμα αυτό δεν είναι τα κράτη ούτε οι εθνικές συλλογικότητες ξεπερασμένα, αλλά το πολιτικό σύστημα και στο βάθος επίσης το οικονομικό σύστημα, που επιφυλάσσουν στους ολίγους το προνόμιο της ελευθερίας και ευημερίας σε βάρος των κοινωνιών.  Είναι σημαντικό για τον καθηγητή οι κοινωνίες να γνωρίζουν την φύση της διακρατικής τάξης για να αντιληφθούν τα δρώμενα σ’αυτήν και να αποκτήσει συνείδηση του τρόπου με τον οποίον θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: