Γιώργος Κοντογιώργης,
Εκκλησία και Γένος εν αιχμαλωσία. Επισημάνσεις για τον ελληνισμό της τουρκακρατίας,
τη σχέση της εκκλησίας με το γένος των Ελλήνων και τον δυτικό διαφωτισμό. Η ορθοδοξία
ως πολιτισμική συνιστώσα της ελληνικότητας, η εκκλησία ως πολιτεία του γένους
των Ελλήνων και ως θεσμός του ελληνικού κοινού. Η ρωμιοσύνη ως ιδίωμα του
Έλληνα και το εγχείρημα της υφαρπαγής της εθνικής του ιδιοπροσωπείας. Με αφορμή
την παρουσίας του νέου βιβλίου του Γιώργου Καραμπελιά, Εκκλησία και γένος εν
αιχμαλωσία  (13/2/2019)

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: