Γ. Κοντογιώργης: Είμαστε
ιδιώτες, υπήκοοι μιας εκλόγιμης μοναρχίας και όχι πολίτες της αντιπροσώπευσης ή της δημοκρατίας.
Ένα μάθημα ελευθερίας

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: