Γιώργος Κοντογιώργης

Πηγή LoMak

Ο Γιώργος Κοντογιώργης, στο Ράδιο Πρώτο της Κύπρου (5.3.2013), για το ζήτημα της λογοδοσίας του πολιτικού προσωπικού, με αφορμή τη σχετική εξαγγελία του νέου Προέδρου της Κυπριακής πολιτείας.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: