Γιώργος Κοντογιώργης

“Μεγίστην δ᾽ αἰτίαν ἡγητέον ἐν ἅπαντι πράγματι καὶ πρὸς ἐπιτυχίαν καὶ τοὐναντίον τὴν τῆς πολιτείας σύστασιν: ἐκ γὰρ ταύτης ᾗπερ ἐκ πηγῆς οὐ μόνον ἀναφέρεσθαι συμβαίνει πάσας τὰς ἐπινοίας καὶ τὰς ἐπιβολὰς τῶν ἔργων, ἀλλὰ καὶ συντέλειαν λαμβάνειν.”

Plb. 6.2.9

(Οφείλουμε να θεωρούμε το είδος της πολιτείας ως την θεμέλια αιτία των πάντων και ως την προϋπόθεση για την επιτυχία ή την αποτυχία [μιας χώρας]. Διότι από αυτήν, όπως από την πηγή, προέρχονται όχι μόνον όλες οι επινοήσεις/κατευθύνσεις και οι σχεδιασμοί των πολιτικών έργων, αλλά και η δυνατότητα της εμπραγμάτωσής τους.)

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95.5 και στον Κώστα Παπαζαφειρίου.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: