Γ.Κοντογιώργης, Από την σημερινή εκλόγιμη
μοναρχία στη δημοκρατία

Η σημερινή
“δημοκρατία” (=εκλόγιμη μοναρχία) είναι μια απάτη και η αιτία της
κρίσης. Ανάγκη για αλλαγή του πολιτικού συστήματος: https://www.youtube.com/playlist?list… Αιτία
της κρίσης & έξοδος απ’αυτή: https://www.youtube.com/playlist?list… http://contogeorgis.blogspot.com

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: