Ομιλία του καθηγητή Γ. Κοντογιώργη με θέμα: ”Αδιέξοδο του πολιτικού συστήματος – Πρόταση δημοκρατίας από τους πολίτες”, που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2013 στα πλαίσια εκδήλωσης της Συνέλευσης Πολιτών Γλυκών Νερών.

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: