Γιώργος Κοντογιώργης, Πέραν του μαρξισμού και του φιλελευθερισμού. Πώς οι μαρξισμός και κλασικός φιλελευθερισμός περιήλθαν στο Μαυσωλείο της ιστορίας. Γιατί ο Σύριζα φοβάται τη σκέψη του Πουλαντζά. Γιατί ο Διαφωτισμός ως αυθεντικός φορέας της μοναρχευομένης ολιγαρχίας έχει ξεπεραστεί και έχει μεταβληθεί σε αντιδραστική συνιστώσα της εποχής μας. Ποιο είναι το διακύβευμα στη νέα εποχή στην οποία έχει εισέλθει η ανθρωπότητα: από την ατομική ελευθερία και την αιρετή μοναρχία στην καθολική (ατομική, κοινωνική και πολιτική) ελευθερία και στη δημοκρατία. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου: «Νίκος Πουλαντζάς. Κράτος, Κοινωνικές Τάξεις, Καπιταλισμός, Ιμπεριαλισμός»

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: