Γιώργος Κοντογιώργης, Το ελληνικό πρόβλημα και η ψήφος της Διασποράς. Ο τρόμος της κομματοκρατίας ενώπιον της μη χειραγωγημένης Διασποράς. Μια δυνατότητα να εναρμονισθεί η καθεστωτική πολιτική τάξη με την κοινωνική συλλογικότητα και τη βούλησή της. Συνέντευξη στον Κώστα Ουίλς – Costas Wills 20
10 2019 “ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ”

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: