Γιώργος Κοντογιώργης
Τι είναι η πολιτική; Με ποιον τρόπο μπορεί να δοθεί λύση στο αδιέξοδο του σήμερα;
12 Ιανουαρίου 2016 έως 23 Φεβρουαρίου 2016
Χώρος > Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β.& Μ. Θεοχαράκη
Ο προσεχής κύκλος διαλέξεων του Γιώργου Κοντογιώγργη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη: http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&eventid=735
Στη σειρά αυτή των διαλέξεων θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τη φύση του φαινομένου της πολιτικής, τις εκδηλώσεις του (η πολιτική ως δύναμη, ως εξουσία, ως ελευθερία), τον τρόπο της οργάνωσής του (μοναρχία, αντιπροσώπευση, δημοκρατία, κοσμοπολιτεία), τη σχέση του με άλλα συναφή φαινόμενα, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, οι ιδεολογίες, η εξουσία, το πολιτικό σύστημα, το κράτος, η θρησκεία, τα ΜΜΕ, οι διεθνείς σχέσεις. Σε τελική ανάλυση, από την απάντηση που θα δώσουμε στο ερώτημα «τι είναι η πολιτική» θα προκύψει σε ποιον κόσμο ζούμε σήμερα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.

12, 19, 26 Ιανουαρίου 2016
2, 9, 16, 23 Φεβρουαρίου 2016

Τρίτη, 18.00-20.00

Κύκλος 7 διαλέξεων: 60€, 30€
Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€

Πληροφορίες: 210-3611206

Για την έκδοση απαιτείται η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: