Γιώργος Κοντογιώργης, Τα όρια και η αισθητική του πολιτικού λόγου. Η περίπτωση του δημάρχου Θεσσαλονίκης

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: