Γιώργος Κοντογιώργης, Ποιός τελικά νομιμοποιείται να αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας;  

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: