Γιώργος Κοντογιώργης, Παιδεία και πολιτικό σύστημα, διάλεξη στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος (4/5/2018).  Η παιδεία σήμερα είναι η καθεστωτική παιδεία της αιρετής μοναρχίας. Και η παιδεία στην Ελλάδα είναι η παιδεία της εκφυλισμένης εκδοχής της αιρετής μοναρχίας, της δυναστικής κομματοκρατίας

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: