Γιώργος Κοντογιώργης, Καταλύτης αναβάθμισης των κοινωνιών η πανδημία
SLpress15.4.2020

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: